Wellness

Budovanie zdravých a silných kostí | The House of Wellness

Budovanie zdravých a silných kostí | The House of Wellness

* Vedeli ste, že každá kosť vo vašom tele sa obnovuje približne každých desať rokov? Gerald Quigley vysvetľuje, ako vitamín K2 + vitamín D3 pomáha zdravému vývoju kostí.

Budovanie zdravých a silných kostí | The House of Wellness
Watch the video

* Vedeli ste, že každá kosť vo vašom tele sa obnovuje približne každých desať rokov? Gerald Quigley vysvetľuje, ako vitamín K2 + vitamín D3 pomáha zdravému vývoju kostí.